DĚTSKÝ DEN A LETNÍ MÍLE - PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM

Dětský den a letní MÍLE
(závody dračích lodí)

 

Akce se koná pod záštitou
JUDr. Markéty Vaňkové, primátorky statutárního města Brna


Termín:         23. 6. 2022
Místo:            Brno, řeka Svratka, loděnice LS Brno, ulice Veslařská 177, Brno – Pisárky
Pořadatel:    Torrsen Sports s.r.o.

Předběžný časový harmonogram závodu: 

Čtvrtek 23. 6. 2022
14.30hod                Dětský den (lezecká stěna, discgolf, skákací hrad, skákání v pytlích a přes švihadla, plazící tunely, obruče…)
16.30hod                Slavnostní zahájení
16.30 – 19.30hod  Porada kapitánů – losování pořadí jízdy, závody na 1600 metrů – 10DL MIX
od 20.00hod hod  Defilé vítězů, předání cen…

Časový rozpis je orientační, přesné časy budou stanoveny podle počtu přihlášených posádek a upřesněny na poradě kapitánů. Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

 

 Uzávěrka přihlášek středa 22. 6. 2022

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA:

V souladu s pravidly IDBF a ČSDL (www.csdl.cz). Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou na poradě kapitánů rozlosovány do rozjížděk. Vítězí tým s nejlepším časem.
Ve všech kategoriích je povolen pro všechny závodící start pouze za jednu posádku v kategorii!

KATEGORIE:

10DL MIX –                           10 pádlujících (min.8) – v posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy.

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech, kterého schválí pořadatel.

STARTOVNÉ:

Startovné:
pro všechny týmy startovné zdarma = 0,- Kč

 Startovné zahrnuje:

Pro všechny kategorie zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na čtvrtečním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny.

TRAŤ ZÁVODU:

1600 m – startuje se u loděnice bez pevných startovacích bójí, jede se na 1 obrátku u „Mosilany“. Cíl je v místě startu.

Vyhlášení vítězů a předání cen:      Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční po ukončení závodních jízd v areálu loděnice. Každý tým na 1.- 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Parkování:                                   nelze parkovat uvnitř areálu LS Brno, nejbližší parkování je u mostu nad loděnicí a podél silnice
Občerstvení:                               v areálu bude pro závodníky k dispozici zdarma PIVO, LIMO a GULÁŠ
WC a sociální zařízení:          v prostoru loděnice
Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Plakát ke stažení  >>zde<<

Propozice závodu  >>zde<<

Jakékoliv dotazy směřujte na:            info@torrsen-sports.cz

Ředitel závodu:                                     Michal Osička,     tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz
Technické zabezpečení:                      Tomáš Blaška,      tel.: 725 606 745, blaska@torrsen-sports.cz

V Brně dne 08. 6. 2022

Výsledky

Po ukončení závodu zde naleznete výsledkovou listinu.

IHLÁŠKA NA letní míli – závody malých dračích lodí

 Uzávěrka přihlášek středa 22. 6. 2022


    DL10 - MIX


    ANO, nemáme svého kormidelníkaNE, máme svého kormidelníka