Co, kde a kdy - Křetínka CUP 2024 - 11. ročník

Křetínka CUP 2024 – 11. ročník

Termín:                             23. – 24. 08. 2024
Místo:                                Vodní nádrž Křetínka
Pořadatel:                       Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s obcí Lazinov a Českou asociací dračích lodí

 

 

Předběžný časový harmonogram závodu:

Předběžný časový harmonogram závodu:

Pátek 23. 8. 2024
16.00 – 19.00 hod          Možnost tréninkových jízd (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu.
                                         V případě zájmu o trénink je potřeba toto zaznačit v přihlášce, prosíme o doplnění
                                         konkrétního požadovaného času. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit čas tréninku
Sobota 24. 8. 2024
08.30 – 09.00 hod          porada kapitánů
09.00 – 16.30 hod          závod na 200 m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
16.50 – 18.30 hod          závod na 1000 m
19.00 – 20.00 hod          defilé vítězů, předání cen

Kategorie - pravidla - Trať závodu

SPORT – 20 pádlujících:               v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy (min. počet pádlujících 16 + bubeník).
FUN – 20 pádlujících:                    v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy (min. počet pádlujících 16 + bubeník).
JUNIOŘI MIX – 20 pádlujících:    členové posádky můžou mít maximálně 18let + dvě osoby nad 18 let!
WOMEN – 20 pádlujících:            čistě ženská posádka.

Uvedené kategorie budou startovat v případě, že se sejdou 3 a více posádek na kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo určit přihlášené posádce kategorii dle svého rozhodnutí.

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly soutěží ČADL a mezinárodních pravidel dragonboat race. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk po 4 – 6 lodích. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě.

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech, kterého schválí pořadatel. V případě účasti osob mladších 15 let v posádce jsou tyto povinni použít po dobu pobytu na vodní hladině záchrannou vestu. Bubeník musí být starší 15 let. (Záchrannou vestu si obstará sám závodník)

Trať závodu:
200 m – startuje se v 4 – 6 drahách. Pro usnadnění nástupu do lodí budou zbudovány nástupní mola. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán na digitální kameru.
1000 m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

*SPORT:                             určena pro posádky, které pravidelně trénují a mají zkušenosti nejen ze  závodu Křetínka CUP
*FUN:                                  kategorie pro posádky, které nemají tolik zkušeností, a nejedná se o pravidelně  trénující posádky
*
WOMEN:                          čistě ženská posádka
*JUNIOŘI MIX:                  členové posádky můžou mít maximálně 18let (+ dvě osoby nad 18let)

 

Přihlášky a startovné

Startovné:
7.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii – zaplaceno do termínu uzávěrky přihlášek, jinak 8.000,-, druhá loď/kategorie stejného týmu 4.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu 3.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč.

Juniorské posádky mají startovné snížené o 50%.

Podmínkou účasti v závoduje uhrazení startovného do 11. 8. 2024 na účet společnosti  Torrsen Sports s.r.o.  2500493939/2010, do poznámky uveďte prosím název posádky, za kterou platíte.

Startovné zahrnuje: 1 tréninkovou jízdu na dračí lodi s instruktorem v pátek v místě závodu pro kategorii FUN (viz. Předběžný časový harmonogram závodu). Dále startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím.

Přihlášky:
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dragonboatsport.cz Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz.

Uzávěrka přihlášek je pondělí 11. 08. 2024 – nebo v okamžiku naplnění stavu startujících posádek.

Informace

Vyhlášení vítězů a předání cen:         Proběhne po ukončení závodu, viz předběžný časový harmonogram závodu.
Každý tým na 1. – 3. místě obdrží pohár a věcné ceny

Doplňující informace:

Parkování:                                              Na parkovišti, podél silnice při dodržení Silničního zákon. V případě potřeby bude                                                                               zřízeno parkování pod křižovatkou na Vranovou v dostatečné kapacitě.
Vstupné:                                                  Vstupné pro nezávodící veřejnost nebude vybíráno.
Občerstvení:                                           Bude pro vás připraven profesionální catering, kde si budete moci  objednat  několik                                                                        druhů teplých jídel (např. steaky, těstovinové saláty, kebab, čínské nudle atd., dále                                                                            čepované pivo, limonády, koktejlový bar, káva, palačinky, langoše).
WC a sociální zařízení:                          V prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě.


Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Obecné dotazy:                                            info@torrsen-sports.cz
Ředitel závodu:                                             Michal Osička,   tel.: 608 654 609,  osicka@torrsen-sports.cz
Komunikace, marketing:                             Tomáš Blaška,   tel.: 725 606 750,  blaska@torrsen-sports.cz

V Brně 10. 02. 2024

Tomáš Blaška

propozice KE STAŽENÍ

Zde si můžete stáhnout kompletní propozice ve formátu PDF
Posádkový list ke stažení ve formátu doc.

Výsledky závodu

Výsledky obnoveného závodu v roce 2023  zde

Po ukončení závodu zde naleznete výsledkové listiny z obou tratí (200m a 1000m).

Přihláška k 11. ročníku závodu dračích lodí Křetínka CUP 2024

  FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

  UŽ TO BUDE...

  Dny

  :

  Hodiny

  :

  Minuty

  :

  Vteřiny

  Logo Torrsen Sports