Co, kde a kdy - HIKOKI Olšovec OPEN

HIKOKI Olšovec Open

Jedovnický festival dračích lodí 2024 – letos s podporou společnosti Hikoki Power Tool Czech s.r.o.

Termín:         20. 07. 2024
Místo:             Jedovnice, Rybník Olšovec
Pořadatel:     Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s Kemp Olšovec, Českou asociací dračích lodí
                          a společností Hikoki Power Tool Czech s.r.o.

Předběžný časový harmonogram závodu:

 Sobota 20. 7. 2024

08.00 – 08.30 hod  Porada kapitánů
09.00 – 16.00 hod   Závody na 200m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
16.00 – 18.30 hod    Závody na 1000m
19.00 – 19.30 hod    Defilé vítězů, předání cen

Kategorie - pravidla - Trať závodu

Kategorie:

10DL WOMEN –          10 pádlujících (min. 8) – čistě ženská posádka.
10DL MIX                      10 pádlujících (min. 8) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
10DL FUN/FIRMA       10 pádlujících (min. 8) – v posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy.
10DL OPEN                   10 pádlujících (min.8) –  posádka bez omezení věku a pohlaví.
10DL JUNIOR OPEN    10 pádlujících (min. 8) – posádka mladší 18let. (bez rozdílu pohlaví)

Soutěžní pravidla:
V souladu s mezinárodními pravidly. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. Při závodu na 1000 m rozhoduje nejlepší dosažený čas.

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

V případě účasti osob mladších 15 let v posádce jsou tyto povinni použít po dobu pobytu na vodní hladině záchrannou vestu. Bubeník musí být starší 15 let.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii pojede v případě účasti 4 a více posádek.
Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s
průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech, kterého schválí pořadatel.

Trať závodu:
200m – startuje se ve 4 drahách. Zázemí, nástupy a výstupy z lodí u areálu ATC Olšovec. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

Přihlášky a startovné

Startovné DL10:
6.500,- Kč za přihlášenou loď/kategorii – zaplaceno do termínu uzávěrky přihlášek, jinak 7.500,- Kč, druhá loď/kategorie stejného týmu 3.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč.

Startovné pro Juniorské posádky 50% z uvedených cen:

Startovné pro firemní týmy:
12.000,- Kč bez DPH na základě smluvního vztahu za každou posádku. 

Startovné zahrnuje:
Pro všechny kategorie zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny,

Platba starovného:
Startovné prosím uhraďte na účet organizátora závodu 2500493939 / 2010, do poznámky uveďte, za kterou posádku startovné hradíte.

Přihlášky:
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dragonboatsport.cz. Případné dotazy k přihláškám zasílejte na  info@torrsen-sports.cz, tel.: 725 606 745

Uzávěrka přihlášek je e pondělí 15. 7. 2024 – nebo v okamžiku naplnění stavu startujících posádek.

Informace

Vyhlášení vítězů a předání cen:             Proběhne po ukončení závodu, viz předběžný časový harmonogram závodu.
                                                                        Každý tým na 1. – 3. místě obdrží pohár a věcné ceny

Doplňující informace:

Parkování:                                                  v areálu ATC Olšovec a na přilehlých komunikacích
Občerstvení:                                              u závodiště bude v provozu několik stánků s občerstvením a nápoji
WC a sociální zařízení:                            v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě
Ubytování:                                                  doporučení ubytování naleznete zde: http://www.olsovec.cz/

 

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Obecné dotazy:                                            info@torrsen-sports.cz
Ředitel závodu:                                            Michal Osička,   tel.: 608 654 609,  osicka@torrsen-sports.cz
Komunikace, rozhodčí závodu:                 Tomáš Blaška,   tel.: 725 606 750,  blaska@torrsen-sports.cz

V Brně 10. 02. 2024

Tomáš Blaška

propozice KE STAŽENÍ

Zde si můžete stáhnout kompletní propozice ve formátu PDF
Posádkový list zde

Výsledky závodu

Výsledkové listiny 2022 z obou tratí (200m a 1000m). >>ZDE<<

Výsledkové listiny 2023 ze všech tratí (200m , 500m a 1000m). Výsledky včetně závodu Modrý hroch na dračí lodi. >>ZDE<<

Výsledky ročníku 2024 budou uveřejněny po skončení závodu.

Příhláška na HIKOKI Ošovec OPEN 2024


  10DL WOMEN10DL MIX10DL OPEN10DL JUNIOR OPEN10DL FUN/FIRMA

  Logo Torrsen Sports

  UŽ TO BUDE...

  Dny

  :

  Hodiny

  :

  Minuty

  :

  Vteřiny