Prestige CUP 2024

PRESTIGE CUP 2024 BRNO

Termín:            5. 10. 2024 – sobota
Místo:               Loděnice Dračích lodí Brno, u Jundrovského mostu, ulice Veslařská 370, řeka Svratka
Pořadatel:       Torrsen Sports s.r.o.

Předběžný časový harmonogram závodu: 

Sobota 5. 10. 2024
10.00 – 10.30 hod  Porada kapitánů
11.00 – 12.30 hod   DL20 závody na 2600m
12.30 – 13.30 hod   DL10 závody na 2600m
od 15 hod                 Defilé vítězů, předání cen, tombola, dragon párty…

Časový rozpis je orientační, přesné časy budou stanoveny podle počtu přihlášených posádek a upřesněny na poradě kapitánů. Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

 

 Uzávěrka přihlášek je v neděli 29. 09. 2024

KATEGORIE:

20DL MIX –                           20 pádlujících (min.16) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
10DL OPEN –                        10 pádlujících (min. 8) – posádka bez omezení věku a pohlaví.
10DL MIX –                           10 pádlujících (min. 8) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
10DL WOMEN –                   10 pádlujících (min. 8) – čistě ženská posádka.

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii pojede v případě účasti 4 a více posádek.
Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s
průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech, kterého schválí pořadatel.

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA:

V souladu s mezinárodními pravidly. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou na poradě kapitánů rozlosovány do rozjížděk. Vítězí tým s nejlepším časem.

Ve všech kategoriích je povolen pro všechny závodící start pouze za jednu posádku v kategorii!

STARTOVNÉ:

Startovné plus 2 dárky do tomboly:
Pro týmy závodící na dračí lodi činí startovné 4.000 Kč za 1. přihlášenou loď/kategorii – zaplaceno do termínu uzávěrky přihlášek, jinak 5.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.000 Kč,

Tradičně předpokládáme, že každý tým dodá 2 HODNOTNÉ dárky do dračí tomboly!

 Startovné zahrnuje:

Pro všechny kategorie zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny.

Číslo účtu:

2500493939/2010

Do poznámky k platbě pište prosím název posádky a závod, ke kterému se hlásíte – Prestige CUP 2024

TRAŤ ZÁVODU:

2600 m – startuje se u loděnice bez pevných startovacích bójí, jede se na 1 obrátku u  mostu. Cíl je v místě startu.

Vyhlášení vítězů a předání cen:      Proběhne po absolvování všech jízd v kategorii. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu večer. Každý tým na 1.- 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Parkování:                                                     Na volně přístupných parkovištích u loděnice. V areálu loděnice není možnost                                                                                    parkovat a vozidlům nebude  umožněn vjezd do areálu.

Občerstvení:                                                 Tradičně kvalitní občerstvení pro naše mlsné jazýčky bude v provozu v rámci                                                                                        areálu loděnice.  

WC a sociální zařízení:                               V areálu loděnice.

Bezpečnost:                                                   Za bezpečnost jednotlivých členů posádek odpovídá kapitán, který podpisem                                                                                      posádkového listu potvrzuje, že všichni  jsou seznámeni s pravidly a propozicemi                                                                              závodu, že všichni členové posádky jsou plavci nebo používají  plovací vesty a jsou                                                                            v  dobrém zdravotním stavu.

Ubytování:                                                     Pokud bude někdo toužit i po přespání, je toto možno domluvit na níže uvedených                                                                             kontaktech.

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Propozice ke stažení  >>zde<<

Posádkový list ve formátu doc.

Jakékoliv dotazy směřujte na:            info@torrsen-sports.cz

Ředitel závodu:                                    Michal Osička,      tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz
Komunikace, marketing:                    Tomáš Blaška, tel.: 725 606 745, blaska@torrsen-sports.cz

V Brně dne 10. 02. 2023

Tomáš Blaška

Výsledky

Zde naleznete po ukončení závodu celkové výsledky

Pro porovnání, výsledky z roku 2022:  zde 

 

IHLÁŠKA NA ZÁVOD PRESTIGE CUP 2024

 Uzávěrka přihlášek v neděli 29. 9. 2024

     

     

    Děkujeme našim partnerům za podporu dračího sportu.