TERMÍN:

20.06. 2020

MÍSTO:
Brno, Svratka, loděnice Torrsen/ČVK
KATEGORIE:
10DL WOMEN
10DL SPORT MIX (6/4)
10DL OPEN

DLOUHÉ

TRATĚ

BRNO

Dlouhé tratě Brno začnou ...

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

DLOUHÉ TRATĚ BRNO

Termín:           20. 6. 2020
Místo:              Brno, loděnice ČVK, ulice Veslařská 507/179, řeka Svratka
Pořadatel:      Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s Cesta draka, z.s., Dračí lodě Brno, z.s.  a Českým svazem dračích lodí (ČSDL)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předběžný časový harmonogram závodu:                        

Sobota 20. 6. 2020

08.00 – 10.00 hod   1. skupina posádek, porada kapitánů – odevzdání posádkových listů, losování pořadí jízdy

10.00 – 12.00 hod   2. skupina posádek, porada kapitánů – odevzdání posádkových listů, losování pořadí jízdy

12.00 – 14.00 hod   3. skupina posádek, porada kapitánů – odevzdání posádkových listů, losování pořadí jízdy

14.00 – 16.00 hod   4. skupina posádek, porada kapitánů – odevzdání posádkových listů, losování pořadí jízdy

16.00 – 18.00 hod   5. skupina posádek, porada kapitánů – odevzdání posádkových listů, losování pořadí jízdy

18.00 – 19.00 hod   Ukončení a vyhlášení výsledku závodu, ceremoniál bude natáčen a zaznamenané video bude uveřejněno na webových stránkách pořadate www.dragonboatsport.cz

KATEGORIE

Kategorie:
10DL OPEN – 10 pádlujících (min.8) – posádka bez omezení věku a pohlaví.
10DL WOMEN – 10 (min. 8) pádlujících – čistě ženská posádka.
10DL MIX – 10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.

 Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodi při závodech, kterého schválí pořadatel.

 Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

 Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii koná v případě účasti 3 a více posádek.

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly ČSDL (Závodní pravidla ČSDL) a mezinárodními pravidly dragonboat race. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě.

Uzávěrka přihlášek je v úterý 16. 6. 2020

TRATĚ

Trať závodu: 5 000 metrů, 10DL (Smallboat) – rozjížďky se startují intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle losu, startér srovná posádky a vydá povel ke startu. Závod se jede na 5000m s jednou otáčkou. Start u loděnice ČVK, otáčka pod Komínskou lávkou, cíl loděnice ČVK.

 Systém závodu:  V návaznosti na aktuální dění jsme nuceni přistupovat k závodu jako k organizování akce do padesáti osob. Tedy, v každé skupině posádek (1. – 5. skupina) mohou být maximálně 4 posádky. Dne 17. 6. 2020 vylosujeme posádky do jednotlivých skupin. Tyto informace ihned uveřejníme na webových stránkách www.dragonboatsport.cz v části daného závodu a také je zašleme kapitánům na kontaktní email uvedený v přihlášce závodu. V závodní den prosíme posádky o příchod do areálu maximálně 10 minut před vymezeným časem skupiny pro závod. Po ukončení jízdy skupiny, žádáme posádky o odchod z areálu bez zbytečného zdržování. V případě, že se vaše posádka pravděpodobně umístí na jednom z vyhlašovaných míst, můžete se vyhlášení zúčastnit, ale do okamžiku ukončení jízdy všech skupin se prosím nezdržujte v areálu. Pokud nebude posádka vyhlášení přítomna, bude kapitán kontaktován organizátorem závodu a domluví si způsob předání cen.

Vyhlášení vítězů a předání cen:      Proběhne po absolvování rozhodujících jízd, viz předběžný časový harmonogram závodu. Každý tým na 1. – 3. místě obdrží pohár.

STARTOVNÉ

Startovné: 3.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.500,- Kč.
Startovné pro firemní týmy: 10.000,- Kč bez DPH na základě smluvního vztahu.

Startovné zahrnuje: Pro všechny kategorie startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě (pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny).

Doplňující informace

Parkování: na volně přístupných parkovištích u loděnice. V areálu loděnice není možnost parkovat a vozidlům nebude umožněn vjezd do areálu
Občerstvení: zajištěno v areálu loděnice
WC a sociální zařízení: v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě

Jakékoliv dotazy směřujte na:              info@torrsen-sports.cz

Ředitel závodu:                                    Michal Osička,      tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz
Komunikace, marketing:                   Michal Konvalina, tel.: 725 606 750, konvalina@torrsen-sports.cz

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

PŘIHLÁŠKA NA DLOUHÉ TRATĚ BRNO 2020

Děkujeme našim partnerům za podporu dračího sportu.

Počet přihlášených posádek v roce 2019