TERMÍN:

20.06. 2020

MÍSTO:
Brno, Svratka, loděnice Torrsen/ČVK
KATEGORIE:
10DL WOMEN
10DL SPORT MIX (6/4)
10DL OPEN

DLOUHÉ

TRATĚ

BRNO

Dlouhé tratě Brno začnou ...

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

DLOUHÉ TRATĚ BRNO

Termín:           20. 6. 2020
Místo:              Brno, loděnice ČVK, ulice Veslařská 507/179, řeka Svratka
Pořadatel:      Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s Cesta draka, z.s., Dračí lodě Brno, z.s.  a Českým svazem dračích lodí (ČSDL)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Předběžný časový harmonogram závodu:

Sobota 20. 6. 2020

10.00 hod               Porada kapitánů  – odevzdání posádkových listů, losování pořadí jízdy

10.30                       Start kategorie 10DL MIX
další kategorie budou startovat – pořadí se stanoví na poradě kapitánů

Ukončení a vyhlášení výsledku závodu, ceremoniál bude natáčen a zaznamenané video bude uveřejněno na webových stránkách pořadate www.dragonboatsport.cz

KATEGORIE

Kategorie:
10DL OPEN – 10 pádlujících (min.8) – posádka bez omezení věku a pohlaví.
10DL WOMEN – 10 (min. 8) pádlujících – čistě ženská posádka.
10DL MIX – 10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.

Posádka má svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodi při závodech.
V případě, že přihlášená posádka nemá svého kormidelníka, zajistí ho pořadatel. Na tuto skutečnost upozorní pořadatele do konce uzávěrky přihlášek.

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii koná v případě účasti 3 a více posádek.

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly ČSDL (Závodní pravidla ČSDL) a mezinárodními pravidly dragonboat race. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě.

Uzávěrka přihlášek je ve středu 17. 6. 2020

TRATĚ

Trať závodu: 5 000 metrů, 10DL (Smallboat) – rozjížďky se startují intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle losu, startér srovná posádky a vydá povel ke startu. Závod se jede na 5000m s jednou otáčkou. Start u loděnice ČVK, otáčka pod Komínskou lávkou, cíl loděnice ČVK.

Vyhlášení vítězů a předání cen:      Proběhne po absolvování rozhodujících jízd, viz předběžný časový harmonogram závodu. Každý tým na 1. – 3. místě obdrží pohár.

STARTOVNÉ

Startovné: 3.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.500,- Kč.
Startovné pro firemní týmy: 10.000,- Kč bez DPH na základě smluvního vztahu.

Startovné zahrnuje: Pro všechny kategorie startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě (pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny).

Doplňující informace

Parkování: na volně přístupných parkovištích u loděnice. V areálu loděnice není možnost parkovat a vozidlům nebude umožněn vjezd do areálu
Občerstvení: zajištěno v areálu loděnice
WC a sociální zařízení: v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě

Jakékoliv dotazy směřujte na:              info@torrsen-sports.cz

Ředitel závodu:                                    Michal Osička,      tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz
Komunikace, marketing:                   Michal Konvalina, tel.: 725 606 750, konvalina@torrsen-sports.cz

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

PŘIHLÁŠKA NA DLOUHÉ TRATĚ BRNO 2020

    Děkujeme našim partnerům za podporu dračího sportu.

    Počet přihlášených posádek v roce 2019