OLŠOVEC OPEN 2020

Jedovnický festival dračích lodí 2020 

Termín:          25.7. 2020
Místo:             Jedovnice, Rybník Olšovec
Pořadatel:      Torrsen Sports s.r.o. a Cesta draka, z.s.ve spolupráci s ATC Olšovec

Předběžný časový harmonogram závodu: 

Sobota 25. 7. 2020

08.00 – 08.30 hod  Porada kapitánů
09.00 – 16.00 hod  Závody na 200m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
16.00 – 18.30 hod  Závody na 1000m
19.00 – 19.30 hod  Defilé vítězů, předání cen

 

Uzávěrka přihlášek je v úterý 21.7. 2020.

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA:

V souladu s pravidly ČSDL. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. Při závodu na 1000 m rozhoduje nejlepší dosažený čas. Bodování v sérii ČSDL a Torrsen.

KATEGORIE:

10DL WOMEN – 10 (min. 8) pádlujících – čistě ženská posádka.

10DL MIX – 10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.

10DL FUN– 10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy.

FIREMNÍ LIGA 10DL MIX – 10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy

10DL OPEN – 10 pádlujících (min.8) – posádka bez omezení věku a pohlaví.

 

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii pojede v případě účasti 3 a více posádek.
Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s
průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech, kterého schválí pořadatel.

STARTOVNÉ:

Startovné:
5.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 3.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč.

Startovné pro Juniorské posádky:
3.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 500,- Kč.

Startovné pro firemní týmy:

10.000,- Kč bez DPH na základě smluvního vztahu.

 Startovné zahrnuje:

Pro všechny kategorie zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny.

Zaplatit můžete v hotovosti v den závodu po poradě kapitánů nebo převodem na účet.

Číslo účtu: 2901178999 / 2010

TRAŤ ZÁVODU:

200m – startuje se ve 4 drahách. Zázemí, nástupy a výstupy z lodí u areálu ATC Olšovec. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.

1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

 Vyhlášení vítězů a předání cen:      Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu večer.
Každý tým na 1.- 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Parkování:                             v areálu ATC Olšovec a na přilehlých komunikacích

Občerstvení:                          u závodiště bude v provozu několik stánků s občerstvením a nápoji

WC a sociální zařízení:         v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě

Ubytování:                             doporučení ubytování naleznete zde:

                                               http://www.olsovec.cz/

 

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Jakékoliv dotazy směřujte na info@torrsen-sports.cz, tel.: 725606750, 608654609

V Brně dne 30. 6. 2020

Michal Osička

ředitel závodu

IHLÁŠKA NA ZÁVOD OLŠOVEC OPEN 2020 – JEDOVNICE

  OLŠOVEC OPEN 2020 začne za:

  Dny

  :

  Hodiny

  :

  Minuty

  :

  Vteřiny

  Děkujeme našim partnerům za podporu dračího sportu.