BRNĚNSKÝ FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ 2020

13.06. 2020

 

TERMÍN:
13.06. 2020
MÍSTO:
Brněnská přehrada, areál LS Brno
POŘADATEL:
TORRSEN SPORTS
KATEGORIE:
10DL DRAGON RACE
10DL FUN
10DL FIREMNÍ LIGA

do zahájení Brněnského festivalu dračích lodí zbývá..

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Termín:        13. 6. 2020
Místo:          Brněnská přehrada, Lodní sporty Brno, Rakovecká zátoka
Pořadatel:    Torrsen Sports s.r.o. a Cesta draka, z.s., Dračí lodě Brno, z.s. ve spolupráci s LS Brno, za finanční podpory městské části Brno – Bystrc.

Předběžný časový harmonogram závodu:
Sobota 13. 6. 2020
08.00 – 08:30 hod   porada kapitánů – odevzdání posádkových listů.
09.00 – 16.00 hod   závody na 200m (10+1) – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
16.30 – 18.30 hod   závody na 1 000m (10+1)
19.00 – 19.30 hod   defilé vítězů, předání cen

 

Kategorie:
10DL FUN – 10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy.
10DL FIRMA – 10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy.
10DL OPEN – 10 pádlujících (min.8) – posádka bez omezení věku a pohlaví.
10DL WOMEN – 10 (min. 8) pádlujících – čistě ženská posádka.
10DL MIX – 10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
10DL JUNIOŘI MIX – 10 pádlujících – členové posádky můžou mít maximálně 18let. (MIX-minimálně 4 pádlující juniorky)

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodi při závodech, kterého schválí pořadatel.
Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii koná v případě účasti 3 a více posádek.

Závod je bodován v seriálech:   DRAGON RACE 10DL MIX, OPEN, WOMEN
EFG CUP 2020 – všechny kategorie
FIREMNÍ LIGA

Startovné:
5.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 3.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč.
Startovné pro Juniorské posádky:
3.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 500,- Kč.

Startovné pro firemní týmy:
10.000,- Kč bez DPH na základě smluvního vztahu. 

Startovné zahrnuje:
Pro všechny kategorie zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny,

Startovné nezahrnuje:
Vstupné do areálu s možností sledování ohňostroje v rámci Ignis Brunensis (www.ignisbrunensis.cz) ve 22:30hod (50,- Kč / osoba).

Trať závodu:
200m – startuje se z pevných startovacích bloků ve 4 drahách. Zázemí, nástupy a výstupy z lodí          v areálu loděnice Lodních sportů Brno. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před       závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

Soutěžní pravidla:V souladu s pravidly ČSDL (Závodní pravidla ČSDL) a mezinárodními pravidly dragonboat race. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě.
Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk, ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále. Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě.

 

Přihlášky:

Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.torrsen-sports.cz
Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz, tel.: +420 725 606 750.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 8. 6. 2020

Vyhlášení vítězů a předání cen: 
Proběhne po absolvování rozhodujících jízd, viz předběžný časový harmonogram závodu. Každý tým na 1. – 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

Doplňující informace
Parkování: na volně přístupných parkovištích u loděnice. V areálu loděnice není možnost parkovat a vozidlům nebude umožněn vjezd do areálu
Vstupné do areálu LS Brno: kapitán posádky obdrží na bráně areálu 15 identifikačních pásků, které umožňují vstup do areálu po dobu závodu zdarma
Občerstvení: zajištěno v areálu loděnice
WC a sociální zařízení: v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě 

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Upozornění: v areálu LS Brno je zakázána jízda na kole, zákaz kouření mimo vyhrazených míst. Vstup na mola pouze pro nástup/výstup na/z DL.

Jakékoliv dotazy směřujte na:              info@torrsen-sports.cz
Ředitel závodu:                                    Michal Osička,      tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz
Komunikace, marketing:                      Michal Konvalina, tel.: 725 606 750, konvalina@torrsen-sports.cz

PŘIHLÁŠKA NA BRNĚNSKÝ FESTIVAL DRAČÍCH LODÍ 2020


  FUNFIRMASPORT


  10 DL WOMEN10DL MIX10DL OPEN

  Děkujeme našim partnerům za podporu dračího sportu.

  Brněnský festival dračích lodí 2020

  autor: | Dub 12, 2020 | Závody

  Počet přihlášených posádek v roce 2019

  VÝSLEDKY BFDL 2019