MODRÝ HROCH NA DRAČÍ LODI 2020
19.09. 2020

TERMÍN:
19.09. 2020
MÍSTO:
Brněnská přehrada, areál TJ RAPID
POŘADATEL:
TORRSEN SPORTS
NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH
KATEGORIE:
10DL FUN – TÝMY PŘÁTEL
10DL FIRMA – FIREMNÍ POSÁDKY
10DL SPORT

Do zahájení akce modrý hroch na dračí lodi zbývá..

Dny

:

Hodiny

:

Minuty

:

Vteřiny

Termín:           19. září 2020
Místo:              TJ Rapid Brno, Hrázní 875, Kníničky, 635 00 Brno (Brněnská přehrada)
Pořadatel:      Nezisková organizace Nadační fond Modrý Hroch, Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s Cesta draka z. s., TJ Rapid Brno a Fan Klub HC Kometa Brno z. s.

Závody DRAČÍCH LODÍ a soutěž posádek v PŘETAHOVÁNÍ LANEM

* NOVINKA – závody na dračích lodích a přetahování lanem budou hodnoceny samostatně.

Předběžný časový harmonogram závodu:
Pátek 19. 9. 2020
16.00 – 19.00 hod   možnost tréninkových jízd (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu(nutnost napsat do přihlášky v případě zájmu o trénink konkrétní požadovaný čas)

Sobota 19. 9. 2020
09.00 – 09.30 hod   porada kapitánů
10.00 – 15.00 hod   závody na krátkou trať – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
15.30 – 17.30 hod   závody na dlouhou trať
18.00 – 18.30 hod   defilé vítězů, předání cen

* soutěž posádek v přetahování lanem bude probíhat v průběhu závodů dračích lodí

Kategorie:

10DL Sport (týmy sportovců)10 pádlujících (min. 8) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
10DL FUN (týmy přátel) / Firma (firemní posádky)10 pádlujících (min. 8) – v posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy.

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodi při závodech, kterého schválí pořadatel. Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii koná v případě účasti 3 a více posádek.

Startovné kategorie FUN / SPORT:
8.250,- Kč za přihlášenou loď/kategorii – Platba fyzická osoba – 750,- Kč

Startovné pro firemní posádky:
15.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii.

Startovné za tým je možné zaplatit na základě Darovací smlouvy nebo Smlouvy o umístění reklamy uzavřené s Nadačním fondem Modrý hroch. Firma má možnost své prezentace, reklamy atd. dle osobní domluvy.

Startovné zahrnuje:
* 1 tréninkovou jízdu na dračí lodi s instruktorem v pátek v místě závodu
* zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel a účast na sobotním závodě
* závody posádek v přetahování lanem
* oběd + alko/nealko nápoj pro každého člena posádky
* doprovodný program – závody v přetahování lanem pro děti, zkušební jízda na dračí lodi (po závodech),
stánek MARY KAY, stan Modrého hrocha (kvízy, tombola), malování na obličej a další…

Trať závodu:
Krátká trať (cca 200m)        závodí se v drahách bez pevných startovacích bloků
Dlouhá trať (cca 800m)        startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí

Soutěžní pravidla:V souladu s pravidly ČSDL (Závodní pravidla ČSDL) a mezinárodními pravidly dragonboat race. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě.
Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk, ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále. Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě.

Přihlášky:

Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.torrsen-sports.cz .
Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz., tel.: +420 725 606 750.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 14. 9. 2020

Vyhlášení vítězů a předání cen:
Proběhne po absolvování rozhodujících jízd, viz předběžný časový harmonogram závodu. Každý tým na 1. – 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

 

Doplňující informace:
Vstupné: Kapitán posádky obdrží na bráně areálu identifikační pásky pro závodníky, které umožňují vstup zdarma. Ostatní zaplatí vstupné od 20,- Kč (příspěvek pro Modrého hrocha)
Parkování: Parkování na parkovišti nad Sokolským koupalištěm (případně u Maximus Infinit). V areálu loděnice není možnost parkovat a vozidlům nebude umožněn vjezd do areálu.
Občerstvení: přímo v areálu TJ Rapid možnost několika druhů teplých jídel, čepované pivo, limonády, káva… Závodníci mají oběd + alko/nealko v ceně závodu.
WC a sociální zařízení: V prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě.

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Obecné dotazy:                       chasakova@modryhroch.cz
Dotazy k závodům:               
info@torrsen-sports.cz
Ředitel závodu:                      Michal Osička, tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz
Asistent ředitele závodu:     Michal Konvalina, tel.: 725 606 750, konvalina@torrsen-sports.cz
Komunikace, marketing:     Monika Chasáková, tel.: 728 750 779, chasakova@modryhroch.cz,
František Smutný, tel.: 773 194 845, frantino@fanklub-kometa.cz

PŘIHLÁŠKA NA MODRÝ HROCH NA DRAČÍ LODI 2020

    Děkujeme našim partnerům za podporu dračího sportu.

    Modrý hroch na dračí lodi 2020

    autor: | Dub 13, 2020 | Závody

    Počet přihlášených posádek v roce 2019