DRAGON FORCE CUP 2023

DRAGON FORCE CUP 2023

Termín:                     Pátek: 20. 10. 2023 dopoledne pro školní posádky
                                    Sobota: 21. 10. 2023 pro fun a sportovní posádky
Místo:                        Loděnice Přerov
Pořadatel:                DRAGON FORCE PŘEROV, z.s.
Manager závodu:   Jiří Přikryl

Předběžný časový harmonogram závodu: 

Pátek 20. 10. 2023
08.30 hod                Porada kapitánů
9.30 – 12.00 hod    DL10 závody na 100m
od 12.30 hod          Slavnostní vyhlášení v areálu loděnice

Sobota 21. 10. 2023
09.30 hod                Porada kapitánů
9.30 – 13.00 hod    DL10 závody na 100m
13.30 – 16.00 hod  DL10 závody na 1000m
od 16.30 hod          Slavnostní vyhlášení v areálu loděnice

Tréninky:
dle domluvy na telefonním čísle 724 889 683

Časový rozpis je orientační, přesné časy budou stanoveny podle počtu přihlášených posádek a upřesněny na poradě kapitánů. Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

 

 Uzávěrka přihlášek je v úterý 17. 10. 2023

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA:

Pravidla, která nejsou explicitně těmito propozicemi upraveny, jsou platná dle Pravidel dračích lodí Českého svazu kanoistů.

Protesty:
• Pokud má posádka pochybnosti o správnosti výsledku, případně jiný problém týkající se závodu, může podat protest.
• Protest podává POUZE 1 člen posádky, a sice její kapitán.
• Protest se podává VÝHRADNĚ hlavnímu rozhodčímu, nikoliv rozhodčím v cíli.
• Cena za podání protestu je 500Kč.
• V případě oprávněného protestu se částka vrací, v případě neoprávněného protestu propadá pořadateli.

KATEGORIE:

POUZE OPEN (DESETIMÍSTNÉ LODĚ) – žádné pravidlo omezující počet mužů a žen v posádce.

U školních posádek je stanoveno jediné pravidlo, a to na složení posádky z pohledu žáků a studentů. Členové 1 posádky mohou být pouze studenti/žáci právě jedné školy. V posádce nemůže startovat pádlující pedagog, může však být součástí posádky jako bubeník či kormidelník, pokud má potřebné zkušenosti. V případě 4 a více posádek v kategorii základních a
4 a více středních škol, budou kategorie rozděleny a závodit zvlášť. V případě menšího počtu budou závodit dohromady, vyhlášeny však budou zvlášť.

STARTOVNÉ:

Školní posádky (páteční závod) ZDARMA
Fun a sportovní posádky (sobotní závod) – 500Kč za posádku
Platbu zasílejte prosím formou převodu na účet DF (225812181/0300) s poznámkou JMÉNO_POSÁDKY DFCUP23. Startovné musí být zasláno spolu s podanou přihláškou nejpozději do 17.10.2023

 

TRAŤ ZÁVODU:

100 m
Popis závodu:
• Závod se jede formou duelů – v každé jízdě startují 2 lodě.
• Vítěz duelu postupuje do dalšího kola.
• Poražený duelu postupuje do opravné jízdy.
• Nasazení do duelů náhodným losem.

1000 m
Popis závodu:
• Závod se jede formou intervalového startu – v každé jízdě startují 3 lodě.
• Pořadí bude stanoveno na základě výsledných času všech posádek.
• Nasazení do závodu na základě výsledků z duelových závodů.

Kormidelníci jsou zajištěni pořadatelem. Vlastní kormidelník je dovolen za předpokladu potřebných zkušeností.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Občerstvení:
Občerstvení zajištěno pořadatelem za dobrovolný příspěvek.

Zázemí:
Pořadatel zajišťuje zázemí pro posádky ve stanech s hořáky. Možnost dovozu vlastního stanu a zázemí pro tým povolena na vyhrazené místo.

Parkování:
Parkovací místa v blízkosti závodiště

Bezpečnost:
Za bezpečnost jednotlivých členů posádek odpovídají kapitáni. Kapitáni posádek jsou povinni dodat přihlášku, která je zároveň čestným prohlášením kapitána, ve kterém prohlašují že všichni přihlášení jsou plavci, kteří uplavou minimálně 50 metrů a také prohlašují že jsou zdatní ujet závod na 100 metrů. Pořadatel zajistí lékařskou službu první pomoci.

Kontakt:
Telefon: +420 724 889 683
Email: info@dfprerov.cz
Web: www.dfprerov.cz

Ke stažení

propozice ke stažení >>zde<<

 

IHLÁŠKA NA ZÁVOD DRAGON FORCE CUP 2023

 Uzávěrka přihlášek úterý 17. 10. 2023


    10 DL OPEN - Pátek - školní posádky mladší (druhý stupeň a ekvivalent)10 DL OPEN - Pátek - školní posádky starší (střední škola a ekvivalent)10DL OPEN - Sobota - FUN a sportovní posádky - 100m10DL OPEN - Sobota - FUN a sportovní posádky - 1000m


    ANO, nemáme svého kormidelníkaNE, máme svého kormidelníka