Co, kde a kdy - Křetínka CUP 2023 - 10. ročník

Křetínka CUP 2023 – 10. ročník

„Zpátky na Křetínku”

Termín:                             12. 8. 2023
Místo:                                Vodní nádrž Křetínka
Pořadatel:                        Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s obcí Lazinov

 

 

Předběžný časový harmonogram závodu:

Předběžný časový harmonogram závodu:

Pátek 11. 8. 2023
16.00 – 19.00 hod           Možnost tréninkových jízd (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu.
                                           V případě zájmu o trénink je potřeba toto zaznačit v přihlášce, prosíme o doplnění
                                           konkrétního požadovaného času. Pořadatel si vyhrazuje právo upravit čas tréninku
Sobota 12. 8. 2023
08.30 – 09.00 hod          porada kapitánů
09.00 – 16.30 hod          závod na 200 m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
16.50 – 18.30 hod          závod na 1000 m
19.00 – 20.00 hod          defilé vítězů, předání cen

Kategorie - pravidla - Trať závodu

SPORT – 20 pádlujících:             v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy (minimální počet pádlujících 16 + bubeník).
FUN – 20 pádlujících:                 v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy (minimální počet pádlujících 16 + bubeník).
JUNIOŘI MIX – 20 pádlujících: členové posádky můžou mít maximálně 18let + dvě osoby nad 18 let!
WOMEN – 20 pádlujících:         čistě ženská posádka.

Uvedené kategorie budou startovat v případě, že se sejdou 3 a více posádek na kategorii. Pořadatel si vyhrazuje právo určit přihlášené posádce kategorii dle svého rozhodnutí.

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly soutěží ČADL a mezinárodních pravidel dragonboat race. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk po 4 – 6 lodích. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě.

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech, kterého schválí pořadatel. V případě účasti osob mladších 15 let v posádce jsou tyto povinni použít po dobu pobytu na vodní hladině záchrannou vestu. Bubeník musí být starší 15 let.

Trať závodu:
200 m – startuje se v 4 – 6 drahách. Pro usnadnění nástupu do lodí budou zbudovány nástupní mola. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán na digitální kameru.
1000 m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

 

Přihlášky a startovné

Startovné:
Startovné pro týmy SPORT & FUN & WOMEN činí 7.000 Kč.  Juniorské posádky mají startovné snížené o 50%. Podmínkou pro účast v závodu v kategoriích SPORT & FUN & WOMEN je uhrazení startovného do 1. 8. 2023 na účet Torrsen SPorts s.r.o.  2500493939/2010, do poznámky uveďte prosím název posádky, za kterou platíte.

Startovné zahrnuje: 1 tréninkovou jízdu na dračí lodi s instruktorem v pátek v místě závodu pro kategorii FUN (viz. Předběžný časový harmonogram závodu). Dále startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím.

Přihlášky:
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dragonboatsport.cz Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz.

Uzávěrka přihlášek je pondělí 7. 8. 2023 – nebo v okamžiku naplnění stavu startujících posádek.

Informace

Vyhlášení vítězů a předání cen:         Proběhne po ukončení závodu, viz předběžný časový harmonogram závodu.
                                                                     Každý tým na 1. – 3. místě obdrží pohár a věcné ceny

Doplňující informace:

Parkování:                                                 Pod křižovatkou na Vranovou v dostatečné kapacitě.
Vstupné:                                                    Vstupné pro nezávodící veřejnost nebude vybíráno.
Občerstvení:                                             Bude pro vás připraven profesionální catering, kde si budete moci                                                                                                          objednat  několik druhů teplých jídel (např. steaky, těstovinové saláty,                                                                                                  kebab, čínské nudle atd., dále čepované pivo, limonády, koktejlový bar,                                                                                                káva, palačinky, langoše).
WC a sociální zařízení:                           V prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě. 
Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Obecné dotazy:                                            info@torrsen-sports.cz
Ředitel závodu:                                             Michal Osička,   tel.: 608 654 609,  osicka@torrsen-sports.cz
Komunikace, marketing:                             Tomáš Blaška,   tel.: 725 606 750,  blaska@torrsen-sports.cz

propozice KE STAŽENÍ

Zde si můžete stáhnout kompletní propozice ve formátu PDF

Výsledky závodu

Po ukončení závodu zde naleznete výsledkové listiny z obou tratí (200m a 1000m).

  FAKTURAČNÍ ÚDAJE:

  UŽ TO BUDE...

  Dny

  :

  Hodiny

  :

  Minuty

  :

  Vteřiny