Festival s podporou mikroregionu SLezská harta a Moravskoslezského kraje

Termín:             20. 8. – 22. 8. 2021

Místo:                Leskovec nad Moravicí, Slezská Harta

Pořadatel:        Torrsen Sports s.r.o. a Cesta draka, z. s. ve spolupráci s mikroregionem Slezská Harta

Akce se koná pod záštitou náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Jana Krkošky


Předběžný časový harmonogram závodu:

Pátek 20. 8. 2021 tréninky

14.30 – 19.00 hod      Možnost tréninkových jízd (po 30 minutách) pro přihlášené týmy v místě závodu.
Nutnost napsat do přihlášky v případě zájmu o trénink konkrétní požadovaný čas.
20:30 hod                    Hudební program, občerstvení


Sobota 21. 8. 2021 200m

08.30 – 09.00 hod      Porada kapitánů
09.00 – 19.00 hod      Závody na 200m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
19.30 – 20.00 hod      Defilé vítězů, předání cen
20:30 hod                    Hudební program, občerstvení

Neděle 22. 8. 2021 1000m

08.30 – 09.15 hod      Porada kapitánů
09.00 – 14.00 hod      Závody na 1 000m
14.30                            Defilé vítězů, předání cen

Soutěžní pravidla:       

Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. Při závodu na 1000m rozhoduje nejlepší dosažený čas.

Kategorie:

O pohár mikroregionu Slezská Harta – 20 pádlujících MIX
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
určeno pro amatérské posádky z členských obcí Mikroregionu Slezská Harta, které reprezentují danou obec.

O pohár Moravskoslezského kraje (mimo mikroregion) – 20 pádlujících MIX
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
Určeno pro všechny ostatní amatérské posádky bez rozdílu regionu. 

Junioři Juniorky – Junioři MIX20 pádlujícíchčlenové posádky můžou mít maximálně 18let.
(minimální počet pádlujících 16 + bubeník) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující juniorky.

 Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel. V případě účasti osob mladších 15 let v posádce jsou tyto povinni použít po dobu pobytu na vodní hladině záchrannou vestu. Bubeník musí být starší 15 let.

Startovné:

Startovné i v roce 2021 činí 6.000 Kč. Startovné je potřeba uhradit nejpozději do splatnosti vystavené faktury na účet Mikroregionu Slezská Harta 86-6966140287/0100 (do poznámky uveďte název posádky za kterou startovné platíte). Přihláška k závodu bude považována za platnou až po uhrazení startovného. Počet startujících posádek je omezen.

Startovné zahrnuje: 1 tréninkovou jízdu na dračí lodi s instruktorem v pátek v místě závodu (viz Předběžný časový harmonogram závodu), zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě a nedělním závodě (pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny), vstup do areálu závodiště zdarma (25 osob na posádku). 2 nepřenosné parkovací karty. Všichni závodníci jsou povinni použít pádla dodaná pořadatelem, tedy závodníci nemohou používat vlastní pádla! Po skončení závodu a vyhlášení výsledků následuje hudební program a výtečné občerstvení.

Přihlášky:

Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dracilodeharta.cz . Případné dotazy k přihláškám zasílejte na  info@torrsen-sports.cz, tel.: +420 725 606 745. Uzávěrka přihlášek je v úterý 10. 8. 2021.

Trať závodu:

200m – startuje se v 6 drahách z pevných bloků. Rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.

1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

Vyhlášení vítězů a předání cen:            Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu večer. Každý tým na 1. – 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

Cena o nejlepší kostým bubeníka:        V průběhu sobotního dne bude probíhat hodnocení nejlepšího kostýmu bubeníka dračí lodě. Vyhlášení proběhne při slavnostním vyhlášení sobotních výsledků.

Doplňující informace

Parkování:                               na parkovacích plochách u areálu závodiště za místní poplatek

Občerstvení:                           u závodiště budou v provozu stánky s občerstvením a nápoji

WC a sociální zařízení:         v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě

Ubytování:                              ve vlastních stanech v areálu závodiště, případné doporučení ubytování
naleznete zde: Kde se ubytovat…

 Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Manažer akce:   Ing. Josef Havlík              josef@bruntal.tv                              +420 602 555 656
Ředitel závodu:  Tomáš Blaška                 blaska@torrsen-sports.cz              +420 725 606 745

Obecné dotazy směřujte na                      info@torrsen-sports.cz

V Brně dne 20. 5. 2021

 Tomáš Blaška

ředitel závodu

 

Přihláška k závodu:

    FAKTURAČNÍ ÚDAJE