Termín:             Hledáme náhradní termín…
Místo:                Brno, loděnice ČVK, ulice Veslařská 507/179, řeka Svratka
Pořadatel:        Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s Cesta draka, z.s., Dračí lodě Brno, z.s. a Českým svazem dračích lodí (ČSDL)

Předběžný časový harmonogram závodu:

Sobota 15. 5. 2021
09.00 – 09.30 hod porada kapitánů – odevzdání posádkových listů
10.00 – 14.30 hod závod na 100m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
15.00 – 17.00 hod závod na 1 míli
17.30 – 18.00 hod defilé vítězů, předání cen

Soutěžní pravidla:
                             V souladu s pravidly ČSDL (Závodní pravidla ČSDL) a mezinárodními pravidly dragonboat race. Kapitánům budou 
                             pravidla vysvětlena na poradě.
                             Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk po 2lodích. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a 
                             finále. Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na
                             poradě.

Kategorie:
DL10 OPEN –     10 pádlujících (min.8) – posádka bez omezení věku a pohlaví.
DL10 WOMEN – 10 (min. 8) pádlujících – čistě ženská posádka.
DL10 MIX –         10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
JUNIOŘI MIX –    10 pádlujících – členové posádky můžou mít maximálně 18let. (MIX-minimálně 4 pádlující juniorky)

                             Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s
                             průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodi při závodech, kterého schválí pořadatel.

                              Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

                             Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii koná v případě účasti 3 a více posádek.

Přihlášky:
                            Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dragonboatsport.cz.
                            Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz., tel.: +420 725 606 745.

                            Uzávěrka přihlášek je v pondělí 10. 5. 2021 – nebo v okamžiku naplnění stavu 20 startujících posádek.

Startovné:
                           5.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 3.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného   
                           týmu 2.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč.

Startovné pro Juniorské posádky:
                           3.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného
                            týmu 1.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 500,- Kč.

Startovné pro firemní týmy:
                            10.000,- Kč bez DPH na základě smluvního vztahu.

Startovné zahrnuje:
                             Pro všechny kategorie startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě
                             (pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny).

Závod je bodován v seriálech:
                             DRAGON RACE 10DL MIX, OPEN, WOMEN
                             TORRSEN CUP

Trať závodu:
                             100m – startuje se ve dvou drahách. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.

                            1 „brněnská“ míle – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků, v pořadí dle výsledků na 100m, startér    
                             srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na jednu otáčku. Brněnská míle je asi skoro možná přibližně
                             1,6 kilometru.

Vyhlášení vítězů a předání cen:
                             Proběhne po ukončení závodu, viz předběžný časový harmonogram závodu. Každý tým na 1. – 3. místě obdrží
                             pohár a věcné ceny.
Doplňující informace:

Parkování:
                              na volně přístupných parkovištích u loděnice. V areálu loděnice není možnost parkovat a vozidlům nebude
                              umožněn vjezd do areálu

Občerstvení:
                              zajištěno v areálu loděnice.

WC a sociální zařízení:
                              V prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě.

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Obecné dotazy:                   info@torrsen-sports.cz,
Ředitel závodu:                   Michal Osička, tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz
Komunikace, marketing: Tomáš Blaška, tel.: 725 606 745, blaska@torrsen-sports.cz

V Brně dne 17. 04. 2021

Michal Osička
ředitel závodu

 propozice ke stažení <<zde>>

 Přihláška k závodu: