CO a kde - Malé dračí lodě na svratce - memoriál michala konvaliny

MDL Brno 2022 – memoriál Michala Konvaliny

součást seriálu závodu dračích lodí TORRSEN CUP 2022

Termín:           14. 05. 2022
Místo:              Brno, loděnice ČVK, ulice Veslařská 507/179, řeka Svratka
Pořadatel:      Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s Dračí lodě Brno, z. s.  

Předběžný časový harmonogram závodu:

Předběžný časový harmonogram závodu: 

Sobota 14. 5. 2022
09.00 – 09.30 hod  porada kapitánů – odevzdání posádkových listů
10.00 – 14.30 hod  závod na 100m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
15.00 – 17.00 hod  závod na 1 míli
17.30 – 18.00 hod  defilé vítězů, předání cen

Závod je bodován v sérii TORRSEN CUP 2022

Kategorie - pravidla - Trať závodu

Kategorie:
DL10 OPEN –             10 pádlujících (min.8) – posádka bez omezení věku a pohlaví.
DL10 WOMEN –         10 (min. 8) pádlujících – čistě ženská posádka.
DL10 MIX –                10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
JUNIOŘI MIX –          10 pádlujících – členové posádky můžou mít maximálně 18let. (MIX-minimálně 4 pádlující juniorky)

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodi při závodech, kterého schválí pořadatel.

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii koná v případě účasti 3 a více posádek.

Soutěžní pravidla:
V souladu s mezinárodními pravidly dragonboat race. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk po 2lodích. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. 

Trať závodu:
100m – startuje se ve dvou drahách. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1 „brněnská“ míle – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků, v pořadí dle výsledků na 100m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na jednu otáčku. Brněnská míle je asi skoro možná přibližně 1,6 kilometru.

Přihlášky a startovné

Startovné:
6.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 3.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč.

Startovné pro Juniorské posádky:
3.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 500,- Kč. 

Startovné pro firemní týmy:
12.000,- Kč bez DPH na základě smluvního vztahu.

Startovné zahrnuje:
Pro všechny kategorie startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě (pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny).

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 9. 5. 2022 – nebo v okamžiku naplnění stavu 20 startujících posádek.

Informace

Ředitel závodu:                                      Michal Osička

Vyhlášení vítězů a předání cen:       Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Každý tým na 1. – 3.  místě obdrží pohár a
                                                                   věcné ceny.

Doplňující informace: 

Parkování:                                             na volně přístupných parkovištích u loděnice. V areálu loděnice není možnost parkovat
                                                                  a vozidlům nebude umožněn vjezd do areálu

Občerstvení:                                         zajištěno v areálu loděnice.

WC a sociální zařízení:                       V prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě.

 

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Jakékoliv dotazy k závodu směřujte prosím na info@torrsen-sports.cz

V Brně dne 10. 3. 2022

 Tomáš Blaška

propozice KE STAŽENÍ

Zde si můžete stáhnout kompletní propozice ve formátu PDF

Výsledková listina závodu

výsledková listina kr stažení „zde“

   

  Trénujte, termín závodu se už blíží...

  Dny

  :

  Hodiny

  :

  Minuty

  :

  Vteřiny