Termín:         31. 7. 2021
Místo:             Jedovnice, Rybník Olšovec
Pořadatel:    Dračí lodě Brno, z. s. a Torrsen Sports s.r.o. ve spolupráci s ATC Olšove

Předběžný časový harmonogram závodu:

Sobota 31. 7. 2021
08.00 – 08.30 hod  Porada kapitánů
09.00 – 16.00 hod  Závody na 200m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
16.00 – 18.30 hod  Závody na 1000m
19.00 – 19.30 hod  Defilé vítězů, předání cen

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly ČSDL. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. Při závodu na 1000 m rozhoduje nejlepší dosažený čas.

 Kategorie:
10DL WOMEN –           10 pádlujících (min. 8) – čistě ženská posádka
10DL MIX –                   10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy
10DL FUN/FIRMA –     10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy
10DL OPEN –                10 pádlujících (min. 8) – posádka bez omezení věku a pohlaví

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii pojede v případě účasti 3 a více posádek.
Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s
průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech, kterého schválí pořadatel.

Přihlášky:
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dragonboatsport.cz. Případné dotazy k přihláškám zasílejte na  info@torrsen-sports.cz, tel.: 725 606 745
Uzávěrka přihlášek je v úterý 27. 7. 2021

Startovné:
5.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 3.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč.

Startovné pro Juniorské posádky:
3.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 500,- Kč.

Startovné pro firemní týmy:
10.000,- Kč bez DPH na základě smluvního vztahu.

Startovné zahrnuje:
Pro všechny kategorie zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny,

Trať závodu:
 200m –                                                   startuje se ve 4 drahách. Zázemí, nástupy a výstupy z lodí u areálu ATC Olšovec. Rozlosování a
postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl
Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1000m –                                                 startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, startér
srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

Vyhlášení vítězů a předání cen:
Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční v sobotu večer. Každý tým na 1.- 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

Doplňující informace:
Parkování:                                          v areálu ATC Olšovec a na přilehlých komunikacích
Občerstvení:                                      u závodiště bude v provozu několik stánků s občerstvením a nápoji
WC a sociální zařízení:                    v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě
Ubytování:                                         doporučení ubytování naleznete zde: http://www.olsovec.cz/

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Jakékoliv dotazy směřujte na info@torrsen-sports.cz, tel.: 725606745, 608654609

Propozice ke stažení >>zde<<

V Brně dne 25. 6. 2021

Michal Osička

ředitel závodu

Přihláška k závodu: