Podzimní míle 2021

Podzimní míle 2021

záštitu na závodem převzali

 judr. Markéta vaňková – primátorka statutárního města Brna

MUDR. Roman Kraus, mba – senátor Parlamentu České republiky

Termín:          20. 9. 2021
Místo:             Brno, řeka Svratka, loděnice LS Brno, ulice Veslařská 177, Brno – Pisárky
Pořadatel:     MS ODS Jundrov, Mr. MAGIC, s.r.o., LS BRNO a Torrsen Sports s.r.o.

Předběžný časový harmonogram závodu: 

Pondělí 20. 9. 2021
16.30hod                 Slavnostní zahájení
17.00 – 17.15 hod  Porada kapitánů
17.15 – 19.30 hod  závody na 1600m – 20DL MIX
od 20.00hod hod   Defilé vítězů, předání cen…

Časový rozpis je orientační, přesné časy budou stanoveny podle počtu přihlášených posádek a upřesněny na poradě kapitánů. Pořadatel si vyhrazuje právo organizačních změn.

 

 Uzávěrka přihlášek sobota 18. 9. 2021

SOUTĚŽNÍ PRAVIDLA:

V souladu s pravidly IDBF a ČSDL (www.csdl.cz). Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou na poradě kapitánů rozlosovány do rozjížděk. Vítězí tým s nejlepším časem.
Ve všech kategoriích je povolen pro všechny závodící start pouze za jednu posádku v kategorii!

KATEGORIE:

20DL MIX –                           20 pádlujících (min.16) – v posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodě při závodech, kterého schválí pořadatel.

STARTOVNÉ:

Startovné:
pro všechny týmy startovné zdarma = 0,- Kč

 Startovné zahrnuje:

Pro všechny kategorie zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny.

TRAŤ ZÁVODU:

1600 m – startuje se u loděnice bez pevných startovacích bójí, jede se na 1 obrátku u „Mosilany“. Cíl je v místě startu.

Vyhlášení vítězů a předání cen:      Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční po ukončení závodních jízd v areálu loděnice. Každý tým na 1.- 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE:

Parkování:                            nelze parkovat uvnitř areálu LS Brno, nejbližší parkování je u mostu nad loděnicí a podél silnice
Občerstvení:                        v areálu bude k dispozici zdarma PIVO, LIMO a GULÁŠ
WC a sociální zařízení:      V prostoru loděnice 
Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Propozice ke stažení  >>zde<<

Jakékoliv dotazy směřujte na:            info@torrsen-sports.cz

Ředitel závodu:                                     Bob Janeček,        tel.: 737 288 337                                   
Technické zabezpečení:                      Michal Osička,     tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz
Komunikace, marketing:                    Tomáš Blaška,      tel.: 725 606 745, blaska@torrsen-sports.cz

V Brně dne 30. 8. 2021

Tomáš Blaška

Výsledky

Výsledky zde

 

IHLÁŠKA NA ZÁVOD Podzimní míle 2021

 Uzávěrka přihlášek středa 16. 9. 2021

     

     

     

    Děkujeme našim partnerům za podporu dračího sportu.