Co a kde

Vodicí pes na dračích lodích – zábava pro celou rodinu v Jundrově

charitativní závod pro podporu „VODICÍ PES, z.s.“

Akce se koná pod záštitou
PRIMÁTORKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA – JUDR. MARKÉTY VAŇKOVÉ

Motto:
Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné.
– Antonie de Saint-Exupéry –

Termín:           18. 06. 2023
Místo:              Brno, loděnice u Jundrovského mostu, řeka Svratka
Pořadatel:      VODICÍ PES, z.s. ve spolupráci s Torrsen Sports s.r.o. a divadlem Kejkle

Kdo je vodicí pes, z.s.

VODICÍ PES, z.s.

poskytuje službu sociální rehabilitace. Jejím posláním je podpora zrakově postižených klientů, kteří využívají vodicího psa nebo se na jeho službu připravují, popřípadě o tuto tzv. zvláštní pomůcku žádají. Podpora se týká oblasti osobního rozvoje, samostatného pohybu a řešení individuálních problémů při pohybu tak, aby byli klienti úspěšní a spokojení v prostředí, které si sami vybrali k životu.

ČINNOST

Naší snahou je zapojit zrakově postiženého člověka do běžných aktivit společnosti a umožnit mu integraci do běžného způsobu života.  VODICI PES, z.s. spolupracuje s brněnskou Školou pro výcvik vodicích psů, s.r.o..

Základem služby je jak individuální tak skupinová práce s klienty.
Vodicí pes významně přispívá k celkové SAMOSTATNOSTI, podporuje ZAČLENĚNÍ nevidomého člověka do společnosti. Samostatnost při pohybu a orientaci umožňuje smysluplně trávit VOLNÝ ČAS. Pes zároveň člověku usnadňuje KONTAKT s lidmi, komunikaci s rodinou, spolupracovníky i přáteli.

Cíle služby sociální rehabilitace:

 • podpora samostatného a bezpečného pohybu v přirozeném prostředí člověka;
 • pomoc při budování a obnově sociálních vazeb;
 • zajištění výchovných, vzdělávacích a aktivizačních činností.

bližší informace o našem spolku naleznete na www.vycvikvodicichpsu.cz

Předběžný časový harmonogram dne

Předběžný časový harmonogram dne:

Neděle 18. 6. 2023 – závod pro přihlášené posádky
09.00 – 09.30 hod  porada kapitánů – odevzdání posádkových listů
10.00 – 12.00 hod  závod na 100m – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
12.30 – 14.30 hod  závod na 1 „brněnskou“ míli
17.30 – 18.00 hod  defilé vítězů, předání cen

V průběhu dne budou v areálu a přilehlém okolí probíhat následující akce:

 • projížďy na dračí lodi pro veřejnost
 • malování na obličej
 • balónkový klaun
 • horolezecká stěna
 • lukostřelba
 • a další aktivity
Kategorie - pravidla - Trať závodu

Kategorie:
DL10 OPEN –             10 pádlujících (min.8) – posádka bez omezení věku a pohlaví.
DL10 WOMEN –        10 pádlujících (min.8) – čistě ženská posádka.

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodi při závodech, kterého schválí pořadatel.

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii koná v případě účasti více než tří posádek.

Soutěžní pravidla:
V souladu s mezinárodními pravidly dragonboat race. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk po 2lodích. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě. 

Trať závodu:
100m – startuje se ve dvou drahách. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1 „brněnská“ míle – startuje se intervalově bez pevných startovacích bloků, v pořadí dle výsledků na 100m, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na jednu otáčku. Brněnská míle je asi skoro možná přibližně 1,6 kilometru.

Přihlášky a startovné

Startovné pro týmy přátel:
8.500,- Kč za přihlášenou loď/kategorii

Startovné pro firemní týmy:
15.000,- Kč  za přihlášenou loď/kategorii, na základě smluvního vztahu (darovací smlouva).

Startovné zahrnuje:
Pro všechny kategorie startovné zahrnuje zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě (pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny), oběd, alko/nealko nápoj.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 12. 6. 2023 – nebo v okamžiku naplnění stavu 20 startujících posádek.

Informace

Ředitel závodu:                                    Michal Osička

Moderuje:                                              Petra Klímová

Vyhlášení vítězů a předání cen:      Proběhne po absolvování rozhodujících jízd. Každý tým na 1. – 3.  místě obdrží pohár a
věcné ceny.

Doplňující informace:

Parkování:                                             na volně přístupných parkovištích u loděnice. V areálu loděnice není možnost
parkovat a vozidlům nebude umožněn vjezd do areálu

Občerstvení:                                         zajištěno v areálu loděnice.

WC a sociální zařízení:                       v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě.

 

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Kontakty:
VODICI PES, z.s.          +420 734 224 658      klubovna@vycvikvodicichpsu.cz
Torrsen Sports s.r.o. +420 725 606 745       info@torrsen-sports.cz
Divadlo Kejkle             +420 777 553 442        kejkle@kejkle.cz

V Brně dne 16. 3. 2023

 Tomáš Blaška

LETÁK KE STAŽENÍ

Aktuální leták akce ke stažení ve formátu pdf.

Výsledková listina závodu

Po ukončení závodu zde najdete výsledkovou listinu

   

  Trénujte, termín závodu se už blíží...

  Dny

  :

  Hodiny

  :

  Minuty

  :

  Vteřiny