XV. Pálavský festival dračích lodí 2021

Termín:          17. 7. 2021
Místo:             Pavlov, areál Yacht Club Pavlov, Dolní (Novomlýnská) nádrž
Pořadatel:      Dračí lodě Brno, z. s. a Torrsen Sports s.r.o.

Předběžný časový harmonogram závodu:

Pátek 16. 7. 2021
17.00 – 20.00 hod        možnost tréninkových jízd pro přihlášené týmy v místě závodu (30minut)
20.00 – 21.00 hod        porada kapitánů ve velkém stanu u závodiště / případně v sobotu ráno před závodem – bude upřesněno

Sobota 17. 7. 2021
09.00 – 19.00 hod        závod v kategorii FUN, SPORT, WOMEN a OPEN na krátkou trať – sprint
závod v kategorii FUN, SPORT, WOMEN a OPEN na 1000m
19.30 – 20.00 hod        vyhlášení výsledků závodu

Neděle 18. 7. 2021
dobrovolný program – výlet na Děvičky a Děvín, projížďka parníkem, relaxační den po náročném závodním dni

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly ČSDL (Závodní pravidla ČSDL) a mezinárodními pravidly dragonboat race. Kapitánům budou pravidla vysvětlena na poradě. Týmy budou předem rozlosovány do rozjížděk. Ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále.   Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě.

 Kategorie:
10DL OPEN                 – 10 (min. 8) pádlujících posádka bez omezení věku a pohlaví.
10DL WOMEN            – 10 (min. 8) pádlujících – čistě ženská posádka.
10DL SPORT               – 10 (min. 8) pádlujících – posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.
10DL FUN/FIRMA     – 10 (min. 8) pádlujících – v posádce musí být minimálně 2pádlující ženy.

Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodi při závodech, kterého schválí pořadatel.

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii koná v případě účasti 3 a více posádek.

Přihlášky:

Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dragonboatsport.cz

Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz., tel.: +420 725 606 745.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 12. 7. 2021 – v přihlášce uveďte, zda požadujete, nebo nepožadujete páteční tréninkovou jízdu (30 minut). V případě požadavku na trénink, uveďte prosím váš preferovaný čas. Ředitel závodu vám pak tento čas potvrdí, nebo navrhne náhradní termín.

Startovné:
Pro týmy přátel činí startovné 5.000,-Kč za jednu loď, za další druhou loď stejné posádky zaplatí tým 3.000,- Kč, za každou další loď (třetí a více) posádky pod stejným názvem 1.000 Kč. Pro firemní týmy na základě smluvního vztahu činí startovné 9.000 Kč bez DPH a za další druhou a třetí loď pouze 5.000 Kč bez DPH, za každou další (čtvrtou a více) posádku pod stejným názvem 3.000 Kč. Úhrada startovného umožňuje týmu start na obou tratích, tj. krátkou trať – sprint a 1000m

Startovné zahrnuje:
Startovné zahrnuje: páteční tréninkovou jízdu na dračí lodi s instruktorem, zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě, vstup do areálu závodiště se zázemím, vodní záchrannou službu a lékařskou pomoc v průběhu závodu, pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny, medaile, vstup do areálu Yacht Clubu (podmínkou je identifikační náramek na ruce, náramky převezme kapitán týmu po úhradě startovného).

Uhrazení startovného:                       startovné zasílejte na číslo účtu 2500493939/2010
                                                                  úhrada v hotovosti na místě není možná
                                                                  do poznámky uveďte jméno posádky a Pavlov 2021
Upozornění:                                           Startovné nezahrnuje kempovné a parkovné v areálu Yacht Clubu. Tyto poplatky si bude
                                                                  vybírat majitel areálu Yacht Club dle platného ceníku (zde)

Trať závodu:
krátká trať – sprint                            
rozlosování a postupový klíč bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených
                                                                  posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou pro případné protesty
1000m                                                     startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na krátkou trať
                                                                 sprint, startér srovná posádku a vydá povel ke startu. Závod se jede na otáčky.

 

Vyhlášení vítězů a předání cen:     Proběhne po ukončení závodu, viz předběžný časový harmonogram závodu. Každý tým na 1. –
                                                                3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

Doplňující informace:
Parkování:                                           v areálu Yacht Clubu za poplatek dle ceníku Yacht Clubu, zdarma mimo areál na přilehlých
komunikacích
Občerstvení:                                       v areálu bude v provozu dostatečný počet stánků s občerstvením a nápoji
WC a sociální zařízení:                     v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě.
Ubytování:                                          kempování v Yacht Clubu dle jejich ceníku. V obci Pavlov je dostatečné množství dalších
                                                               ubytovacích kapacit. Můžete také využít apartmány nedaleko Yacht Clubu:
                                                               www.palavskevinohrady.cz

 Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Obecné dotazy:                                   info@torrsen-sports.cz,

Ředitel závodu:                                    Michal Osička,   tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz

 

V Brně dne 25. 06. 2021

Přihláška k závodu: