Výsledky ke stažení >>zde<<

Termín:
        26. 6. 2021, start v 9:00
Místo:           Brněnská přehrada, Lodní sporty Brno, Rakovecká zátoka
Kategorie:   10DL – MIX, WOMEN, OPEN
Určeno pro: Fun, Firma, SPORT
Bodování:     Dragon Race, Torrsen Cup
Pořadatel:    Torrsen Sports s.r.o. a Cesta draka, z.s., Dračí lodě Brno, z.s., ve spolupráci s LS Brno,
za finanční podpory městské části Brno – Bystrc.

Uzávěrka přihlášek je v pondělí 21. 6. 2021

Předběžný časový harmonogram závodu:

Sobota 26. 6. 2021
08.00 – 08:30 hod porada kapitánů – odevzdání posádkových listů.
09.00 – 16.00 hod závody na 200m (10+1) – rozjížďky, opravné jízdy, semifinále, finále
16.30 – 18.30 hod závody na 1 000m (10+1)
19.00 – 19.30 hod defilé vítězů, předání cen

Soutěžní pravidla:
V souladu s pravidly ČSDL (Závodní pravidla ČSDL) budou kapitánům pravidla vysvětlena na poradě.
Týmy budou rozlosovány předem do rozjížděk, ihned následují opravné jízdy, dále semifinálové jízdy a finále. Do semifinálových a finálových jízd se týmy nasazují dle postupového klíče, který bude sdělen kapitánům na poradě.
Všem posádkám dodá kormidelníka pořadatel, případně má posádka právo použít svého kormidelníka s průkazem vůdce malého plavidla a zkušeností ve vedení dračí lodi při závodech, kterého schválí pořadatel.

Každá posádka musí být bubeníka staršího 12ti let, pokud je mladší 15ti let, pak je povinen mít plovací vestu.

Kategorie:
10DL FUN –       10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy.
10DL FIRMA –    10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 2 pádlující ženy.
10DL OPEN –     10 pádlujících (min.8) – posádka bez omezení věku a pohlaví.
10DL WOMEN – 10 pádlujících (min. 8) – čistě ženská posádka.
10DL MIX –         10 pádlujících (min. 8) – posádce musí být minimálně 4 pádlující ženy.

Pro všechny kategorie platí, že se závod v dané kategorii koná v případě účasti 3 a více posádek.

Trať závodu:
200m –   startuje se max. ve 4 drahách. Zázemí, nástupy a výstupy z lodí v areálu loděnice LS Brno. Rozlosování a postupový klíč
bude zveřejněn před závodem podle počtu přihlášených posádek. Cíl bude zaznamenán digitální kamerou.
1000m – startuje se intervalově bez pevných startovacích bójí, v pořadí dle výsledků na 200m, startér srovná posádku a vydá povel
ke startu. Závod se jede na otáčky.

Závod je bodován v seriálech:
                DRAGON RACE 10DL MIX, OPEN, WOMEN
FIREMNÍ LIGA
TORRSEN CUP

Vyhlášení vítězů a předání cen:
Proběhne po absolvování rozhodujících jízd, viz předběžný časový harmonogram závodu.
Každý tým na 1. – 3. místě obdrží pohár a věcné ceny.

Přihlášky:
Přihlášky je nutno registrovat na přihlašovacím formuláři na www.dragonboatsport.cz
Případné dotazy k přihláškám zasílejte na info@torrsen-sports.cz, tel.: +420 725 606 745.
Uzávěrka přihlášek je v pondělí 21. 6. 2021

Startovné:
5.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 3.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu
2.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 1.000,- Kč.

Startovné pro Juniorské posádky:
3.000,- Kč za přihlášenou loď/kategorii, druhá loď/kategorie stejného týmu 2.000,- Kč, třetí loď/kategorie stejného týmu
1.000,- Kč, každá další loď/kategorie stejného týmu 500,- Kč.

Startovné pro firemní týmy:
10.000,- Kč bez DPH na základě smluvního vztahu.

Startovné zahrnuje:
Pro všechny kategorie zapůjčení dračí lodi s vybavením včetně pádel, účast na sobotním závodě,
vstup do areálu závodiště se zázemím, pro první 3 týmy v každé kategorii věcné ceny,

Doplňující informace

Parkování:
na volně přístupných parkovištích u loděnice. V areálu loděnice není možnost parkovat a vozidlům nebude umožněn
vjezd do areálu

Vstupné do areálu LS Brno:
kapitán posádky obdrží na bráně areálu 15 identifikačních pásků, které umožňují vstup do areálu po
dobu závodu zdarma

Občerstvení:
zajištěno v areálu loděnice

WC a sociální zařízení:
v prostoru závodiště k dispozici v dostatečné kapacitě

Pořadatel zajistí službu první pomoci.

Upozornění:
v areálu LS Brno je zakázána jízda na kole, zákaz kouření mimo vyhrazených míst.
Vstup na mola pouze pro nástup/výstup na/z DL.
Jakékoliv dotazy směřujte na:
info@torrsen-sports.cz

Ředitel závodu:                   Michal Osička, tel.: 608 654 609, osicka@torrsen-sports.cz
Komunikace, marketing: Tomáš Blaška, tel.: 725 606 745, blaska@torrsen-sports.cz

V Brně dne 21. 1. 2021

Michal Osička
ředitel závodu

propozice ke stažení: <<zde>>

 

Přihláška k závodu Brněnský festival dračích lodí 2021